<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=373396780175948&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sökordsanalys mall

En sökordssanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.
Ta mig till mallen

SEO-analys

Vad är en sökordssanalys?

Sökordsanalysen är processen att hitta och analysera sökord som potentiella kunder använder när de söker på sökmotorer. Slutresultatet bör ge dig stor insikt i din målgrupps beteende och är utgångspunkten i din content marketing, så väl som en del av din större marknadsstrategi.

Varför göra en sökordssanalys?

Det finns tre stora fördelar:

  • Möjliggör för strategiskt arbete
  • Ta fram verkliga behov och efterfråga
  • Öka på sin förståelse för den grupp man analyserar

Vad det handlar om är att förstå vilken information som är viktig för målgruppen som man kan använda sig av i sitt arbete mot målgruppen.

Fyll bara i formuläret för att få ladda ned mallen nu!